UITSTEKENDE EFFECTIVITEIT

DOOR NIEUW WERKINGSMECHANISME

Voor het onder controle krijgen van bloedluis in alle mobiele stadia is Elector® uiterst effectief. Door een nieuw werkingsmechanisme hoeft het product maar één keer per behandeling te worden aangebracht. Elector® werkt op twee receptoren in het zenuwstelsel van het insect. Door dit unieke werkingsmechanisme moet de bloedluis zich aanpassen aan twee receptoren in plaats van één, waardoor overleven vrijwel onmogelijk wordt. (3)

GEEN KRUISRESISTENTIE
Elector® vertoont geen kruisresistentie met bestaande klassen van werkzame stoffen. Het zorgt voor uitstekende resultaten bij veel insecten met een historiek van insecticidenresistentie. (3)
Elector® heeft bovendien een lange nawerking. Het kan gebruikt worden in aanwezigheid van de leghennen en de eieren blijven geschikt voor consumptie.

ELECTOR® VERTOONT GEEN KRUISRESISTENTIE EN HOUDT ALLE MOBIELE STADIA VAN DE BLOEDLUIS ONDER CONTROLE (3, 6)