LANGE NAWERKING,

MINDER BEHANDELINGEN

Na de behandeling heeft Elector® een lange nawerking en kan het bloedluizen zelfs tot 12 weken lang onder controle houden! (4) De duur van de werking is afhankelijk van de concentratie, de nauwkeurigheid van de behandeling en de omvang van de bloedluisbesmetting. Door een tweevoudige blootstelling hoeft u minder vaak te behandelen, zodat de arbeidskosten dalen en de hennen minder stress ondervinden.

ELECTOR® KAN BLOEDLUIS TOT 12 WEKEN LANG ONDER CONTROLE HOUDEN (4)

TWEEVOUDIGE BLOOTSTELLING
De bloedluizen komen twee keer met Elector® in aanraking: direct en indirect. (7) Het sprayen zorgt voor een directe aanraking, maar de bloedluizen komen ook met het product in aanraking als ze over de behandelde oppervlakken kruipen. Deze tweevoudige blootstelling maakt Elector® uiterst effectief, iets wat ook uitgebreid is aangetoond in 2 veldstudies. (4,8)


ELECTOR®’S TWEEVOUDIGE BLOOTSTELLING (7)

De resultaten (aantal bloedluizen per val) van de Elector®- behandeling op een totale bloedluizenpopulatie (in vivo). a/b = de waarden verschillen significant met p<0,05

INDIRECTE BLOOTSTELLING
Nadat de stal is behandeld, zal de bloedluizenpopulatie geleidelijk afnemen gedurende een periode van minstens 14 dagen. Bloedluizen hebben een cyclus van ongeveer 7 dagen, van het stadium van eieren tot volwassen bloedluizen. Dankzij het indirecte effect hebben uitgekomen larven na de behandeling een grote kans om toch in aanraking te komen met de werkzame stof.

Elector® is een uitstekend en uiterst effectief middel voor de bloedluiscontrole. Het kan worden gebruikt in aanwezigheid van de leghennen en de eieren blijven geschikt voor consumptie.

ÉÉN BEHANDELING MET ELECTOR KAN BLOEDLUIS TOT WEL 12 WEKEN LANG ONDER CONTROLE HOUDEN (4)