EIEREN BLIJVEN GESCHIKT VOOR CONSUMPTIE

Een extra voordeel is dat de eieren die tijdens het sprayen zijn gelegd, gewoon op de markt gebracht kunnen worden. Onderzoeken tonen aan dat het gebruik van Elector® geen schadelijke residuen achterlaat. Volgens goede landbouwpraktijken is het echter wel aan te raden de eieren te rapen voordat u Elector® gebruikt, om onnodige blootstelling te voorkomen. (5)

Dankzij Elector®'s uitstekende veiligheidseigenschappen kan het product worden gebruikt in aanwezigheid van de leghennen. Elector® is uiterst effectief en heeft een lange nawerking.